sábado, 11 de diciembre de 2010

Un pla fet per la gentAcí al poble diversos esdeveniments dels últims anys han fet que començarem a moure'ns amb la finalitat principal de ser escoltats per l'ajuntament. El pla eòlic (o nostàlgicament "les molinetes"), la tallada de pins a l'avinguda d'Onil, el PGOU (amb totes les seus variants, pla de les caves, riu, polígon industrial...etcètera), i la revitalització i rehabilitació del centre històric.

Estem parlant de moviments socials i com aquestos lluiten per aconseguir allò que demanen. Com s'ha de fer? Per una part sempre cal tenir clar i ben treballat l'objectiu (beneïda informació) per poder manifestar-se per qualsevol cosa. Per altra banda, cal tindre conformat un grup d'afinitat al voltant d'eixa idea o objectiu. Aquest grup d'afinitat pot ser dins del mateix grup familiar, o dins de la mateixa generació, o dins d'un mateix grup social i cultural, alguna cosa que els unisca.

Amb aquestes dos premisses (tenir l'objectiu clar i un grup d'afinitat que done suport) coincideixen tots els nomenats al principi, però cal que posem els ulls en l'últim dels moviments locals, l'anomenat com a "revitalització i rehabilitació del centre històric". Sembla diferent, no us pareix?

El moviment veïnal que es va desenvolupar a les ciutats fa uns 30 anys va ser la conseqüència d'un objectiu conjunt: volien barris per viure i no barris per malviure. Documents gràfics hi ha, els quals expliquen com es van conformar aquestos moviments, que aconseguiren asfaltar carrers, instal·lacions públiques, crear espais d'oci comunitari, construir locals per a les associacions...etcètera. És cert que devem diferenciar aquells moviments dels 70 amb els possibles moviments que s'inicien uns trenta anys després. I devem diferenciar-los perquè encara que tracten el mateix tema, la ciutat i la seua millora, el context ha canviat i els mecanismes i els mitjos dels quals fem ús per relacionar-nos, entre altres coses, també. Però ací no volem fer un llistat d'aquestes diferències sinó poder extraure unes idees comunes.

Aquestes iniciatives ciutadanes, tant en els seus inicis com ara, tenen alguna cosa diferent amb la resta de moviments (diguem-los moviments antisistema) i és el caràcter constructiu de les seues demandes. És a dir, ací es tracta d'aportar un nou futur per a un lloc, barri o poble. Aquestes demandes traduïdes en millora d’accessos, millora d’espais públics, millora de la vivenda i del habitatge, entre altres coses, suposa diverses qüestions tècniques i elementals que hi ha que tindre en compte per a una hipotètica actuació al Centre històric de Castalla, i a més relacionades entre elles:

1. Construir un objectiu conjunt actiu.... "construir" i "actiu" ací volen dir: l'acció de crear a on no hi ha res. Tots coneixem cóm tenim el centre històric a Castalla, no hi ha res fet, ni tan siquiera planificat: una xarxa de comerços que facen auto-sustenible la zona, no hi ha recursos públics, ni cap instal·lació pública, la qual genere intercanvi de gent, coneiximent i activitats.

2. Aquest objectiu, potser comporta unes conseqüències que no són tan positives com pensàvem: L’eixemple es l’expulsió de població autòctona del centre a les perifèries de la localitat, aquestes persones perden la seua casa, la seua vivenda. Per altra part perdem patrimoni, estem parlant d’un centre històric, d’un tipus de vivenda, façana, pedra concreta que en algunes de les cases que queden en peu encara podem apreciar.

Per tant, analitzar els possibles solucions a la realització d'aquest objectiu és tan important com trobar un objectiu conjunt. Si trobem les formes per les quals, les persones que viuen al centre històric troben la forma de rehabilitar les seues vivendes, és ja una solució. Rehabilitar cases amb una arquitectura singular i omplir-la d’activitats, es un altra solució a una conseqüència inevitable, en aquest cas, la rehabilitació d’un centre històric assolit per la indiferència de les diverses administracions locals que han anat passant per l’ajuntament.

3. A les solucions d'aquestes conseqüències cal preguntar-les: A qui li afecta l’enderrocament de l’habitatge i la construcció de nova vivenda? De quina manera afecta a la localitat? Donarem nous usos a les noves vivendes, és pot construir altra cosa que no siga una vivenda privada? És una solució a llarg termini, a curt? Comporta altres accions no previstes?

4. La gent implicada. En aquest cas estem parlant d'un nombre prou elevat de persones involucrades (propietaris, corporació local, empreses, persones interessades, comerços) sense oblidar que ací parlem d'un centre històric i que per tant les persones relacionades amb el patrimoni, la història local i la cultura també tenen molt a dir i fer.

Ací tenim la combinació d'un incipient moviment que té clar el que no vol (el que ja existeix) però que ara ha de nugar-se les espardenyes per dir, reflexionar, fer, el que sí que vol.

NOTES AL PEU

*Ho sabem. La majoria, -i no soles a Castalla- dels Ajuntaments no estan preparats per a que nosaltres mateixa dissenyem els servicis que volem, el barris que volem o les instal·lacions públiques que necessitem. Que siguem nosaltres els que fem un treball cóm aquest, de recerca, assessorament tècnic d’un Plà de rehabilitació i revitalització del centre històric és nou i comporta una responsabilitat inèdita, en aquest cas, fer que els grups socials o el moviment inicie davants de tots, sense embuts, de baix cap a dalt. Allò que sabem, és propi d’un Ajuntament, d’una administració local.

*De baix cap a dalt o repetim perquè sembla prou arriscat dir-ho, però és ben senzill: Tenim unes administracions locals (i diem administracions i no autoritats) que no hi fan rés per millorar aquesta situació, ni ens informen, ni pregunten, ni recerquen el que és pot fer, per tant en aquest cas no estan fent la seua feina, i més no estan fent-ho bé. No oblidem que el partit polític es elegit per representar les necessitats (i no interessos) i prioritats que les majories representades volen per al seu poble, i no per a complir els desitjos capritxosos de l’alcalde de torn i els seus amics (ací ens calfem).

*Aquesta feina es pròpia d'una corporació local, això està clar. Hi ha subvencions que només es poden demanar com a administració municipal i també mecanismes perquè la ciutadania ahí no és fique, però en tot cas, podem fer el nostre treball abans, començar a planificar, parlar i decidir tècnicament el que volem per al centre històric, perquè tenim clar què ningú ho farà per nosaltres.

*Tindre la possibilitat de construir un Pla local per a la rehabilitació i revitalització del centre històric, des de la gent i cap a les administracions es l’única forma de que la situació canvíe, i de que tots estem on toca. Nosaltres participant de la nostra localitat, i ells (les administracions) representant amb subvencions, ajudes i assessorament tècnic les necessitats i prioritats de la seua localitat.