miércoles, 26 de noviembre de 2008

Estudi de Mínims: Copiar/pegar

La frase de la nit la va pronunciar Juan Antonio Marco: "Si un alumne d'últim curs de carrera em dona un Estudi d'Impacte Ambiental amb una vegetació i una fauna comentada com la que hi ha al PGOU de Castalla, ha de tornar a presentar-se a setembre". Aquesta adaptació, on determinades parts no aprovarien un examen de geografia, val 135.000 euros.


Això és el que diu el Professor de Geografia Física de la Universitat d’Alacant del nostre Pla General d'Ordenació Urbana. Sense interessos pel mig. Sense beneficis. Una opinió científica.


Els que l'han redactat (també especialistes) són una empresa que s'ha quedat la concessió de l'adaptació d’aquest pla i intenta fer el mínim treball possible per rentabilitzar al màxim a seua inversió. És lògic. Això significa copiar/pegar d'internet el màxim possible. El treball és relativament senzill, agafar la informació que ofereix la COPUT (Conselleria d’Obres Publiques) a la xarxa i copiar-la, sense treballar-la directament.


És normal que l'empresa ho faça. Ha d’intentar obtenir els màxims beneficis de la seua inversió i si hem d’elegir entre treballar un mateix el material i agafar-se al que ja està fet, no hi ha cas. Però no és lògic que el nostre municipi no busque científics per a que li donen segones opinions. Es sorprendrien de la gent que està disposada a ajudar.


Ara mateix, farem al·legacions al pla. Però no és just. Aquesta conferència i moltes altres, les haguera hagut d'organitzar (més i millor i amb més temps) el molt il·lustre quan va començar a redactar el pla. Haguera tingut una opinió objectiva i des de fora de tècnics i especialistes. I a cost reduït (Juan Antonio Marco i Pablo Giménez van venir a donar-nos la seua opinió sense cobrar res). I no serà perquè no els ho vam dir. No ho entenc. Algú, per favor, que em done una explicació racional.


Altra frase memorable de Juan Antonio Marco, professor a la Universitat d’Alacant de Geografia Física sobre el nostre pla: "Té un Estudi Ambiental de mínims", és a dir, la llei marca això, anem a fer el mínim. Eixe estudi de mínims ens ha costat, 135.000 euros (més de vint milions de les antigues pessetes). Personalment, a mi em dol que, una persona sense cap interés particular, ni personal i amb molt coneixement sobre el tema, parle així del pla que va a marcar el futur del meu poble. Em dol perquè no acabe d’entendre-ho.


Bé. Anem per feina. I anem amb les errades o amb els elements millorables.


1. L’escala 1:50000 que s’utilitza a la majoria dels mapes del medi físic no és l’adequada per a un Pla com aquest. Està bé per a un ús comarcal, però no per a un ús municipal. I ho expliquem. Un bancal que tinga 50 metres d’ample, ocuparia 1 mil·límetre al mapa. Si aquesta xifra ja es quasi inapreciable, tot allò que siga inferior, no és visible. Pensem en una zona de 50 metres que ocupe una possible zona inundable, una errada pot ocasionar nombrosos problemes. El que provoca açò és que moltes de les línies traçades siguen només aproximades. Però si estem parlant de llocs on es pot construir, per exemple una vivenda, hem de ser aproximats o exactes en les nostres apreciacions?. Volem un treball ben fet o un treball ràpid? Des de la Universitat d’Alacant ens recomanen que es treballe en plànols 1:10000 i en sectors més crítics en 1:5000.


2. El PGOU qualifica sis unitats ambientals, des de la UA1 fins la UA6. La UA1 i la UA2, són les zones de serra. Tant una com l’altra tenen establides una qualificació ambiental alta, per tant, han de tenir un índex de capacitat de acollida baix, com així és. Són zones no urbanitzables protegides, ja que la seua qualificació diuen que tenen un alt valor ambiental. En canvi, la UA5, que també està indicada amb una qualificació ambiental alta, xoca amb la idea de certa permisivitat en la construcció. Si té un alt valor ambiental, no s’hauria de protegir d’alguna manera? Perquè no es fa?


3. El pla només marca un risc d’inundació en les zones del voltant del Riu Verd. Sembla ser que cap dels barrancs que baixen de les nostres serres, segons el pla, té perill. No diuen el mateix els especialistes en riscos de la Facultat de Geografia de la Universitat d’Alacant. Tornem al problema de l’Escala 1:50000. A eixa escala, al mapa, no apareixen ni molts barrancs. El barranc del Negre-Gentisclar, un dels que ja hem comentat a l’esborrany d’al·legacions, és eliminat per tant de qualsevol tipus d’estudi. Segons el PATRICOVA (Pla de prevenció d’Avingudes) els plans generals deuen incloure un estudi d’inundabilitat dels barrancs més importants. El Pla de Prevenció d’Avingudes diu que amb conques superiors a 0’5 km2, (que no és un espai de grans dimensions) s’ha d’incloure, per llei, l’estudi d’inundabilitat. I no és que no es faça en el barranc del Gentisclar, o en la zona del Pla de les Caves, és que tampoc es comenta res en zones molt més urbanitzades i urbanitzables (com la Llauria). Si passa qualsevol cosa, qui serà el culpable? L’ajuntament per no incloure-ho al Pla? La Conselleria per acceptar-ho? (que ho acceptarà). El poble per no moure’s i pressionar per a que es faça el millor pla possible? El propietari del terreny per fer-se la casa en un lloc on no hi havia cap estudi d’aquest tipus?.


4. En l’estudi d’impacte ambiental, la fauna mereix una apartat ben limitat. Quasi una simple enumeració. No hi ha referències, en la vegetació a cap de les plantes endèmiques de la nostra zona que estan protegides per llei. Ni de la zona del Campellos, ni de les zones dels algepsars. Això ve a mostrar-nos que les preocupacions medi ambientals, que tant s’utilitzen en ocasions amb una finalitat publicitària, quan s’ha d’establir una llei per protegir-les, desapareixen. Quan ens hem de posar seriosos per a defendre la natura legislant, se’ns esvaeix la nostra defensa del medi ambient.


5. La poca dedicació que s’ha mostrat en la recollida de xifres ve exemplificada en dos detalls: incendis i precipitacions. En l’estudi dels incendis al nostre territori, comença la sèrie en 1993 i acaba al 2001. Per tant, no apareixen incendis en eixos anys. Però, perquè una sèrie tan curta d’estudi en un tema tan important? La resposta és senzilla. A partir de l’any 1993, són els anys que apareixen en internet. No apareix per tant l’incendi de la Replana, ni cap informació que hagueren pogut recollir a poquet que hagueren treballat el tema. En la de la pluviometria es parla d’una serie dels anys 80, quan hi ha estudis científics posteriors publicats. El que passa es que eixos estudis s’han publicat en llibres i això significa consultar biblioteca, i per tant no és tan ràpid com copiar/pegar el material que Conselleria penja a la xarxa.


6. La part més preocupant, és la desaparició d’una zona intermèdia entre el paisatge protegit i l’urbanitzable. El “sol urbanitzable protegit” ha baixat el 20%. Si no es classifica com a protegit, el deixes obert a un canvi de classificació posterior. Però, si a més, eixa zona està pegada a una zona de gran qualitat ambiental poses en perill tota protecció. Ja ho havíem comentat a l’esborrany d’al·legacions i des de la Universitat ens ho han confirmat. Tant a la zona pròxima al pau de l’Espartosa-Catí (Puntal d’Amorós?), com en la carretera a Saix, la zona d’esmorteïment ha desaparegut. Podem suposar perquè ho fan. En el primer lloc, s’han construït casetes i volen legalitzar-les de fet o hi ha interessos particulars per a construir-ne alguna més (si abans la llei ho prohibia i se n’han construït, canviem la llei i encara se’n construiran més). En el segon, la compra d’uns terrenys per la industria Bornay, en compte de canviar la qualificació d’eixos terrenys, canvia la qualificació sencera de tota la zona. Una zona, a més, que el propi Pla General descriu com de gran bellesa pel manteniment dels abancalaments i per la proximitat a una zona protegida. A més, Onil, a l’altra banda de la carretera, si que establix determinats graus de protecció per a eixa zona, el que ho fa tot encara molt més incongruent. Quina és l’explicació? Volem que ens ho expliquen perquè ara si que no entenem res.


7. Els cursos fluvials assenyalats com a una Unitat Ambiental independent i que solapa les altres, són cursos marcats al plànol de forma bàsica. Sense estudi de “canyades” i barrancs, només amb una marca que s’estableix per ordinador seguint un fil amb una mesura idèntica. Qualsevol que ha estudiat estos cursos sap que en determinades zones l’àrea inundable s’ha de concretar, eixamplar, estretir...


I prou per hui que ja és tard.


Toni.

martes, 25 de noviembre de 2008

Preparant les al·legacions.

Bon dia Castalla.

Ahir va tindre lloc a la Casa de Cultura la xarrada sobre l´adaptació del PGOU de Castalla. Aquest acte estava encaminat a entendre i aclarir sobre què tractava el nou plà general que organitzarà el territori de Castalla en els pròxims anys. L'Enteniment d'aquest pla és necessari per a presentar al·legacions en contra de les barbaritats que cadascú pense que comet aquest. El plaç per al·legar acaba el pròxim divendres dia 28 de Novembre. Aleshores, tenim prou de pressa.

Per la nostra part, hem anat recollint material de diversos llocs, a més d´un treball propi en l´àmbit de patrimoni. Hem agafat diferents propostes i observacions de gent de Castalla i l´hem reunida per tal de presentar unes al·legacions d´allò més completes. Ja sé el que esteu pensant i sí, aquest treball deuria haver-lo fet l´Ajuntament i no nosaltres. Com que el Muy Ilustre no ha estat per la labor, hem elaborat un esborrany d´unes al·legacions al PGOU, a la espera, per suposat, que aporteu qualsevol punt que considereu que manca.

Aquest esborrany és provisional. Amb la informació que ens van aportar ahir els professors Antonio Marco i Pablo Giménez intentarem elaborar el material complet per a presentar-lo abans del divendres. Intentarem penjar-lo dimecres o dijous per a que us el pugueu descarregar i presentar-lo a l´Ajuntament si voleu al·legar.

Parlem.

ESBORRANY D´AL·LEGACIONS:


Reflexions inicials:
1. Hem trobat a faltar una major implicació dels redactors del Pla per “patejar-se” el terme i el poble. Açò és fàcilment identificable amb errades fàcilment evitables si s’haguera eixit del despatx i s’haguera revisat tot allò que ja constava en el PGOU anterior “in situ”.
2. A l’aspecte arqueològic hi ha una millora clara respecte a l’altre pla amb les referències a la Llei de Patrimoni. Però no entenem que una adaptació de tanta importància no es compte a un arqueòleg o historiador entre els redactors. Massa copiar/pegar d’un Pla General que ja contenia nombroses carències. Ens semblava indignant fer la feina en les al·legacions per a que les cobren altres. Ho fem perquè és el nostre poble, però és decebedor.
3. Temem que no s’ha tingut en compte les figures de protecció que existeixen (concretament dins de zones agrícoles o protegides) als terrenys colindants dels pobles veïns. De poc serveix protegir un pinar o un àrea agrícola compartida entre dos termes municipals, si en un es protegeix d’una manera, però en del costat es protegeix d’altra o no es protegeix. En definitiva, comencem a pensar que no ha hagut massa esforç de coordinació del nostre Pla General amb el dels pobles veïns (esperem equivocar-nos).
4. Ens han quedat moltes preguntes pendents: Antenes de telefonia mòbil, carril bici, en base a quin criteri es fa el catàleg de bens protegits (qui és l’especialista), possibles ampliacions de Castalla Internacional (amb el nou pla, com seria de senzill ampliar i quins serien els passos a seguir...), etc.

Entre les al·legacions al pla hem de destacar les següents.

1. Àrea d’Esmorteïment amb el Paisatge Protegit.

Amb la desaparició de la superfície de Sòl No Urbanitzable Agrícola Protegit i la seua transformació en Sòl No Urbanitzable Agrícola, desapareix una figura de protecció que servia d’àrea d’esmorteïment amb el Paisatge Protegit de la serra del Maigmó. Jesús Quesada, el redactor del Pla, va afirmar públicament a les conferències prèvies a l’elaboració del pla, que la protecció de les zones al voltant del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó, era un dels elements fonamentals que s’havien de corregir en el pla anterior. En canvi s’ha optat per eliminar part de la protecció. Això augmenta la vulnerabilitat de les dos zones, ja que en la zona de Sòl No Urbanitzable Agrícola s'augmentarà el marge de tolerància de noves construccions, i això augmenta el risc d'incendi i de destrucció del Maigmó.

2. Zona de reserva d’infraestructures

El Pla General no delimita zones de reserva per a infraestructures i elements dotacionals: no fa una reserva de terreny per a possibles línies ferroviàries, ni per a futures escoles, ni possibles dotacions mèdiques...

3. Recuperació Integral de l’àrea del Riu Verd.

El Pla General no protegeix ni es marca com a objectiu la recuperació integral de l'àrea de domini públic del Riu Verd (5 metres a cada costat del riu), com a zona verda i àrea de protecció ambiental.
A més, el cas del tram del Riu que va des de l’antiga fàbrica de l’Alcohol fins a la depuradora (que originalment no estava considerat com a Riu, sino com la antiga sèquia de desaigüe de la Marjal), ara ens trobem amb el cas de que en terme d’Onil, entre les obres del nou polígon i les de la autovia, s’ha fet una gran canalització de desaigüe, però que es talla just al entrar en terme de Castalla, creant un important coll de botella. Creem que el Pla deuria de contemplar el tram des d’ací fins a la depuradora com a riu, i planificar el tram de forma que el curs de l’aigua no tinga obstacles, i que no supose un risc per a les edificacions més pròximes, a més de que tinga un àrea de servidumbre. Hem de tenir en compte que tota aquesta zona és plana, i per tant potencialment inundable.


4. Menció explicita al pla de la Rambla Gentisclar-Barranc del Negre

La falta de menció al cas de la Rambla de Gentisclar-Barranc del Negre. Aquesta rambla és un curs hidrogràfic amb una jerarquia important, en capçalera molt més ben definida que la del propi Riu Verd. És, per tant, un curs amb un risc major de patir avingudes d’aigua importants en cas de pluges torrencials. Per la pròpia disposició dels barrancs de capçalera possiblement siga el curs més perillós en diferència dins del nostre terme. La legislació supramunicipal parla de zones de servidumbre i policia per als cursos hidrogràfics, però en aquest cas el Pla General deu fer una menció explícita a aquest curs, prohibint qualsevol edificació al seu interior, i recomanant el tractament adequat de qualsevol infraestructura que tinga que creuar la rambla. Cal recordar l’estat precari amb el què l’autovia d’Alacant creua la rambla de Gentisclar a l’altura de Fontés (creua per damunt de tres tubs, ni tan sols hi ha un pont), sense mencionar varies vies rurals, o la carretera de Catí, que creua sense cap pas per a aigües. Encara que amb aquest tema té la paraula obres públiques quan es tracta de infraestructures supramunicipals, però es bó que estiga especificat per a les futures actuacions o correccions.

5. Control del recurs de l’aigua amb informe Previ de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Ni la Memòria Justificativa ni l'Estudi d'Impacte ambiental han avaluat la tendència baixista dels pous d'aigua. No es parla en cap moment de l'estat de sobreexplotació dels pous que ja es reconeixia en l'estudi de l'empresa EVREN en 1998, i que s'ha agreujat. No s'estudia suficientment la capacitat d'acollida de Castalla en funció de la disponibilitat real d'aigua. (Si ha baixat 30 m en un any el pou de les Voltes amb 10000 habitants, no es pot augmentar els habitants).

El Pla General fixa un marge de fins a 17000 habitants, però l'estudi d'impacte ambiental diu que "per a qualsevol ampliació urbana es requerirà l'informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sobre la disponibilitat d'aigua". Creem que no es pot fixar una població de 17000 habitants sense saber si hi ha aigua suficient, i en tot cas, l'informe de la Confederació Hidrogràfica s'hauria d'haver fet prèviament al Pla General, per a fixar el límit màxim d'habitants. A més, forçar als promotors a iniciar la compra i els tràmits per a la construcció en Zones Urbanitzables i supeditar el desenvolupament a un informe de la Confederació Hidrogràfica a posteriori pot provocar conflictes i inseguretat en les inversions privades.6. Delimitació dels Jaciments arqueològics.

Necessitat de delimitar amb exactitud l'extensió dels jaciments arqueològics inclosos al Catàleg de Bens i Espais Protegits del PGOU (Alt de Paella, Cabanyes, Cabeço del Pla, Castell de Castalla, Foia de la Perera i Torreta de Cabanyes), per, a continuació, poder establir un límit d'afecció amb xifra, no sols una marca al plànol.

7. Inclusió al Catàleg de Bens i Espais Protegits de determinats elements desprotegits (o amb una protecció que no consta de forma pràctica, al PGOU).

Hem de tenir en compte que determinats bens estan protegits per lleis superiors (com la llei de Patrimoni), el problema és que si no s’especifica al PGOU, es complicat que amb el funcionariat existent (cap especialista en la Llei Patrimonial) es tinga en compte la protecció deguda. És per aquest motiu pràctic, que exigim que apareguen al Catàleg de bens i Espais Protegits els següents elements:
- Retaules ceràmics. Estan protegits per la Llei de Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1998, de 11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià), com Bens inventariats no declarats d’interés cultural)
- L’alqueria i les necròpolis andalusines d’Almarra. Estan protegits per la Llei de Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1998, de 11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià), com Bens inventariats no declarats d’interés cultural. A més, es deu establir un límit d’afecció que conte amb una xifra en metres, no sols una marca en el plànol.
- Les canteres i forns d’algeps i protecció dels mateixos amb un nivell integral (ara mateix desprotegits).
- Molins fariners dels riu Verd i protecció dels mateixos amb un nivell integral (ara mateixa desprotegits).
- Realització i inclusió dins les figures de protecció del PGOU, d’un catàleg d’arbres monumentals del terme.
- El solar de l’Antic Convent s’ha d’incloure com a jaciment arqueològic i protegir-lo amb un nivell integral. A més, com en tots els altres s’ha d’establir un límit d’afecció amb xifra, no sols amb una marca en el plànol.
- L’antiga via de tren Alcoi-Alacant deuria protegir-se amb un nivell integral.
- Inclusió de les vies pecuàries al Catàleg de Bens i Espais Protegits i protecció de les mateixes amb un nivell integral (ja les protegéis una llei major, però s’ha de tenir en compte).
- El cementeri vell (partida de la Bastà) en el Catàleg de Bens i Espais Protegits com jaciment arqueològic i protecció del mateix amb un nivell integral. I de nou, establir un límit d’afecció amb xifra.


8. Major protecció per a elements protegits de forma parcial.

Altres elements del nostre patrimoni estan protegits de forma molt elemental, i es per això que requerim una protecció major. Ací van uns exemples:
- Les creus del terme incloses en el Catàleg de Bens i Espais Protegits del PGOU, deuen de passar de protecció parcial a protecció integral.
- Protecció integral per algunes de les masies i cases de camp més destacades, en funció del seu interès arquitectònic, importància històrica, etc., incloses en el Catàleg de Bens i Espais Protegits del PGOU (ara gaudeixen d’un nivell de protecció ambiental).
- Protecció integral per als pous de la neu del Carrascar i Planisses inclosos en el Catàleg de Bens i Espais Protegits (ara gaudeixen d’un nivell de protecció parcial). Estan protegits per la Llei de Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1998, de 11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià), com Bens inventariats no declarats d’interés cultural. I com sempre, establir un límit d’afecció amb xifra.

9. Correcció d’errades al Catàleg de bens i Espais Protegits.

No entenem com està protegida la façana de la fitxa 32 del antic Catàleg de Bens i Espais Protegits quan a penes té un any. Suposem que ha estat un copiar/pegar de l’antic i que no s’ha revisat al carrer.
També volem apuntar que el jaciment arqueològic de Cabanyes té més extensió del que s’assenyala al Catàleg de Bens i Espais Protegits i que el de la Torreta de Cabanyes està mal ubicat al Catàleg de Bens i Espais Protegits.

10. S’ha desprotegit l’únic algepsar inclós al PGOU.

No sabem que ha passat amb l’únic algepsar protegit al PGOU, i desaparegut amb el nou catàleg proposat. El projecte d'urbanització del Carrer 2 de Maig esperem que no vaja a provocar la destrucció de l’únic algepsar que es troba protegit al Catàleg de Bens i Espais Protegits. Però comencem a pensar que si s'ha desprotegit deu ser, perquè hi ha la possibilitat de què desaparega amb la urbanització de la zona. Demanem la realització d’un estudi d’aquest forn d’algeps i la integració amb les noves construccions. No cal destruir, el patrimoni cultural s’ha d’integrar per a ser gaudit per tots.

11. Organismes estables de Participació Ciutadana.

El Pla General recomana l’impuls d'òrgans de participació ciutadana, cosa que el govern municipal ja ha rebutjat en diverses ocasions. És una incongruència aprovar un Pla que no comptarà amb la complicitat, la confiança i l’impuls decidit per part del govern municipal.
viernes, 21 de noviembre de 2008

Xarrada sobre el PGOU.


Hola gent.

Ja hi ha data per a la xarrada de l´adaptació del PGOU de Castalla. Serà el proper dilluns dia 24 de Novembre a les 20:00 hores a la casa de cultura de Castalla. El ponent és Juan Antonio Marco Molina, Professor titular de Geografia Física del Departament d'Anàlisi Geogràfic Regional de la Universitat d'Alacant.

Aquesta és una bona oportunitat per a que algú que entén del tema ens explique en què consisteix el nou Plà General d´Ordenació Urbana que està a punt de ser aprovat a Castalla. Com que queda poc temps per a presentar les al·legacions que es creguen oportunes, estaria molt bé entendre el plà, en què consisteix, quines grans transformacions pot sofrir Castalla i com serà el poble on cresquen els nostres fills.

Ens veiem el pròxim dilluns. Correu la veu.

lunes, 10 de noviembre de 2008

Paul Newman


Els dies van succeint-se tan ràpid com la caiguda dels nostres conferenciants del PGOU. Hem tingut dues confirmacions i dues cancel·lacions. I cinc intents posteriors. És difícil sobretot abans del 28 de novembre (per a després, sense problemes). I per al temps que estem ja comença a posar-se complicat. Però bé, l’esperança és l’última abans de rendir-se i ací estem, a poc a poc, fent temps al nostre poblet. Esperant que vinga ja el gran Paul a visitar-nos. Dimecres tenim la primera. "The Hustler”, El Buscavidas, i a partir d’ací ja quasi totes les setmanes una. Ací va el cartell. Totes les pel·lícules seran a les 21:00h al saló d'actes de la Casa de Cultura.

El buscavidas, de Robert Rossen. Dijous 13 de novembre. Presenta Toni Doménech.

El castañazo, de George Roy Hill. Dimecres 19 de novembre. Presenta Amador Pérez.

El golpe, de George Roy Hill. Dijous 27 de novembre. Presenta Jose Manuel Valdés

La gata sobre el tejado de zinc caliente, de Richard Brooks. Divendres 5 de desembre. Presenta Pilar Esteban.

Camino a la perdición de Sam Mendes. Divendres 12 de desembre. Presenta Enric Verdú.


Vingueu els que vulgueu. Després de l'èxit de la conferència d'Almarra ja no ens sorprendrà res.

Salutacions vàries i efusives.

Toni.


lunes, 3 de noviembre de 2008

Conferència sobre l'alqueria d'Almarra (segles XII i XIII)Que seriots queden els títols en plan científic. No sé fins quin punt pot ser atractiu un títol com aquest. Ni com d'atractius per al públic en general poden ser els esquelets d'època islàmica. Però a mi m'encanta que em conten històries sobre altra gent que va viure en el mateix lloc que nosaltres fa centenars d'anys... Esperem fer gent per escoltar parlar d'un material sobre el que no hi ha massa publicacions i d'un jaciment que els castelluts encara desconeixem.

Este divendres 7 a les 20:30 a la Casa de Cultura de Castalla.

Almenys tu ja no pots dir que no ho sabies.

Salutacions vàries.

Toni.